กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.58 ถึงวันที่ 1 ม.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับ
 
     
 มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับ