กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา l พัทลุง
TSU Mobile Apps
 TH  EN
 
 
Quick Link
ติดต่อสำนัก
 
ติดต่อสำนัก กลับหน้าหลัก

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อาคารวิทยบริการ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  93210
โทรศัพท์ 074609600 ต่อ 1110, 1120