กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา l พัทลุง
TSU Mobile Apps
 TH  EN
 
 
บริการข้อมูลและสารสนเทศ
TSU Wi-Fi
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต
 
TSU Wi-Fi กลับหน้าหลัก

TSU Wi-Fi