กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา l พัทลุง
TSU Mobile Apps
 TH  EN
 
 
บริการข้อมูลและสารสนเทศ
TSU Wi-Fi
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต
 
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต กลับหน้าหลัก

ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเส้นทางหลัก UniNet IPv4 (1 Gbps)

ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเส้นทางหลัก UniNet IPv6 (1 Gbps)

คลิกเพื่อดูสถิติเพิ่มเติมปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเส้นทางสำรอง CAT IPv4/IPv6 (300/100 Mbps)