สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ::
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 :: การดาวน์โหลดติดตั้งฟอนต์สารบรรณ (TH Sarabun PSK) และฟอนต์อื่น ๆ ตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
  

ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ “Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยย่อว่า “SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบ ปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนท์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ


ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถดาวน์โหลดแบบอักษรสำหรับงานสารบรรณ (Font) ของโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทยและดูวิธีการติดตั้งได้
โดย คลิกที่นี่
 
     
©2011 Computer Center . TSU (Phatthalung Campus) | Tel. 074609600 Ext. 1110#, 1111#, 1112#, 1133#