สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงสำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา    TH  EN
TSU Mobile Apps
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
วาระงานผู้อำนวยการ
วาระงานรองผู้อำนวยการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

ผู้บริหาร

   
   


อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โทร :  สงขลา (63) 4000,  พัทลุง (61) 1100 


อาจารย์อาจารี นาโค
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โทร :  พัทลุง (61) 1101
นายศุภโชค ชินพงศ์
หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์
โทร: (63) 4001
e -mail:  supachoak@tsu.ac.th


กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

 
   
นางเจนจิรา วิศพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป)
โทร: (61) 1110 
e-mail :  janjirap@tsu.ac.th
   
นางสาวเยาวภา หนูทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: (61) 1111
e -mail:  yaowapa@tsu.ac.th
นายนิวัตต์ เรืองณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: (61) 1112
e -mail:   rniwat@tsu.ac.th

กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย

 
นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ
นักวิชาชีพ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
โทร: (61)1130
e-mail :
นายอัตพล เทพสง
นักวิชาชีพ
(หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ)
โทร: (61)1134
e-mail : auttapon_tepsong@outlook.com
นายอนุชา ชีช้าง
นักวิชาชีพ
(หัวหน้างานระบบเครือข่าย)
โทร: (61)1132
e-mail :
 
นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล
นักวิชาชีพ
โทร: (61)1131
e-mail :
 

กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 
 
นายกฤษฎา คงหนู
นักวิชาชีพ
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน)
โทร: (61)1120
e-mail :
 
นายวิเชียร ขุนเพชร
นักวิชาการ
โทร: (61)1124
e-mail :
นายวรวุฒิ อินทองแก้ว
นักวิชาชีพ
โทร: (61)1121
e-mail :
นายไชยอุดร ษรเดช
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
โทร: (61)1122
e-mail :
 
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید سیسکو خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید کریو خرید vpn اپل نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور خرید vpn برای آیفون خرید vpn تلگرام