สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา    TH  EN
TSU Mobile Apps
 
  ภาพข่าวกิจกรรม กลับหน้าหลัก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 26 ธันวาคม 2560
แข่งขันกีฬาเปตองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน วันที่ 25 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงาน นิสิตที่เรียนรายวิชา 0214102 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 30 พ.ย.และ วันที่ 1 ธ.ค. 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT (คอมพิวเตอร์)ภาคเรียนที่ 1/2560ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม ระหว่างวันที่ 4 - 15 กันยายน 2560
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2560
บันทึกลายนิ้วมือนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลง วันที่ 7 สิงหาคม 2560
ประชุมทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 ณ เกาะลิบง จังหวัดตรัง วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร " สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ " ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560
โครงการ YOUNG WEBDESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จำกัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Google App for Education วันที่ 3 และ 5 พฤษภาคม 2560
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน Thai MOOC” วันที่ 18 เมษายน 2560
ศึกษาดูงานบริษัทฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT ให้กับ กศน.อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการอบรมการใช้งาน Google Drive (เฉพาะนิสิต) ของวิทยาเขตพัทลุง วันที่ 25 มกราคม 2560
โครงการอบรมการใช้งาน Google Drive (เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) ของวิทยาเขตพัทลุง วันที่ 23 มกราคม 2560


หน้าที่ :

خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن